​Botilbuddet Sct. Mikkelsgade - Et godt botilbud for unge

Botilbuddet er et Botilbud efter § 107 i serviceloven for unge og voksne med forstyrrelser indenfor autismespektrummet.

Botilbuddet har et trygt bomiljø og en struktur der støtter i hverdagen med forudsigelighed. Det giver mulighed for at træne færdigheder i at få en selvstændig tilværelse.

FIRMAINFO

Botilbuddet Sct. Mikkelsgade

CVR: 26774624

ADRESSE

Sct. Mikkelsgade 10,

4200 Slagelse, 

KONTAKT

Telefon: 58 50 15 16

E-mail: botilbuddet@botilbuddet.dk